MENU

Keep in touch


Kerikeri +64 9 407 0000
Kaikohe +64 9 401 5555

Kaikohe

Address 3 Station Road Kaikohe 0405
Postal PO Box 269 Kaikohe 0440
Phone (09) 401 5555
Opening Hours Mon - Fri 8:30am - 5:00pm

Kerikeri

Address 131 Kerikeri Road Kerikeri 0230
Postal PO Box 576 Kerikeri 0245
Phone (09) 407 0000
Opening Hours Mon - Fri 8:30am - 5:30pm